Maximale waarde realiseren voor jouw klanten en optimalisatie van het werkplezier van je medewerkers. Daar is De Verbetercirkel op gefocust. Met mijn ruim 20 jaar ervaring op het snijvlak van mens, proces en technologie, zet ik mijn kennis en kunde in om organisaties te helpen om te komen tot een cultuur van continu verbeteren. Omdat het werkplezier geeft en tot resultaat leidt. De zin en het plezier inzien van verbeteren, omdat dit een beroep doet op eenieders talent. En omdat iedereen nu eenmaal die drijfveer in zich heeft om effectief en efficiënt te willen werken. Slimmer in plaats van harder werken in deze tijden van toenemende complexiteit in het realiseren van producten en diensten.

De kern van continu verbeteren is het inzicht van het werken met elkaar in processen: we hebben elkaar nodig om tot een waardevol product of dienst te komen. Praktisch kijken naar hoe missie, visie en strategie kunnen worden vertaald naar praktische en duurzame verbeteringen. Maar ook hoe dagelijkse kleine verbeteringen op de werkvloer bij kunnen dragen aan de richting van de organisatie en het werkplezier in samenhang met collega’s. Kwaliteit verhogen, doorlooptijden verkorten en kosten verminderen: datgene doen waar de klant blij van wordt! De ingrediënten om te komen tot klantgerichte resultaten en voldoening in het werken met elkaar!

Maar hoe zet je daar dan stappen in? Hoe kom je van dat eerste idee of prikkel tot een resultaat? Hoe houd je dat als team en opdrachtgever eenvoudig en hoe verbind je met de omgeving? Daar adviseer, coach en begeleid ik in. Met voor mij als doel om weer overbodig te worden en een team (weer) zelfstandig vooruit kan. Voordoen, meedoen, zelf doen.

Concreet kan ik uw organisatie helpen bij het:
✅ Resultaatgericht begeleiden van trajecten op het vlak van digitalisering op basis van slimme en klantgerichte processen
✅ Visueel inzichtelijk maken van de klantreis van uw organisatie
✅ Visueel inzichtelijk maken van de primaire, ondersteunende en benodigde processen in uw organisatie
✅ Begeleiden van aanbod gestuurd naar waarde gedreven werken op basis van klantvraag (continu verbeteren)
✅ Ondersteunen en begeleiden in de transitie van taakgericht naar procesgericht werken

Advies, coaching en/of begeleiding. Dat is wat ik te bieden heb. Een kop koffie drinken om kennis te maken en je casus eens voor te leggen?

Via het formulier onderaan ben ik te bereiken. Ik kom graag met je in contact!

Mens

“Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.” (Wilhelm von Humboldt)

Verbinding maken. Het cruciale element in het succesvol zijn en presteren van een team. In mijn opdrachten werk ik volgens de eenvoudige doch o zo inzichtelijke pyramide van Lencioni. Het begint met vertrouwen, gevolgd door het aan kunnen gaan van productieve conflicten, vervolgens het tonen van betrokkenheid, daarna het nemen van verantwoordelijkheid en tot slot die heilige graal: als team gaan voor het resultaat!

Daarnaast maak ik graag gebruik van Spiral Dynamics. Steeds meer kom ik erachter wat de kracht is van een weloverwogen samenstelling van multidisciplinaire teams. Niet alleen kijken naar kennis, kunde en ervaring. Maar juist ook naar de drijfveren van de teamleden en van daaruit naar het versnellen van elkaars talenten!

Proces

Al het werk wat we doen in organisaties doen we voor een ander. Meer specifiek: de klant. We werken om waarde toe te kunnen voegen voor diegene die ons product of dienst afneemt. Hiertoe werken we in ketens met elkaar in een voortbrengingsproces. Of met een wendbare ontwikkelmodus om van A naar B te kunnen komen. Het proces als kompas om te navigeren door de organisatie.

In mijn opdrachten werk ik met moderne methodieken als Lean, Six Sigma, Scrum en Kanban om teams te leren hun product- of dienstverlening te verbeteren. Verbeteren met als kernwoorden- en waarden: wendbaarheid, effectiviteit en efficiëntie. 

Technologie

Vele jaren heb ik al een voorliefde en interesse in informatietechnologie in combinatie met het thema digitalisering. Dit stelt me in staat om organisaties te helpen in het realiseren van de vertaling van processen naar systemen. Digitalisering heeft alleen zin als er een goede workflow is bedacht. En de basis voor elke workflow is een slim proces.

Met de teams waarmee ik werk, ga ik op pad met focus en resultaatgerichte uitvoering van een project. Kort cyclisch, wendbaar en in afstemming met de klant, opdrachtgever en belanghebbenden.

Lean Introductie & Workshop

Voordat ik met teams aan een opdracht begin, start ik altijd met een introductie en workshop. Met als doel het team in positie te krijgen, te focussen en het verbeteren met elkaar te ervaren.

Deze trainingen geef ik overigens ook zonder een concrete vervolgopdracht. De minimale winst blijkt altijd weer dat deelnemers geïnspireerd raken. De geest hebben gekregen om het gesprek over nut, noodzaak en inzicht over continu verbeteren met hun omgeving aan te gaan!

Eerdere opdrachten uitgevoerd bij: